Pardoseli igienice pentru industria alimentară. HygieneFirst, promisiunea ACO de a livra produse igienice şi performante

O unitate de producție din industria alimentară modernă și eficientă are nevoie de un anumit grad de autonomie, care să-i asigure buna funcționare,  fără intervenția frecventă a utilizatorului. Are nevoie apoi să fie ușor de întreținut, cu costuri de mentenanță reduse. Lucrurile sunt cu atât mai evidente din perspectiva instalațiilor, respectiv a sistemelor pentru gestionarea apelor uzate necesar a fi îndepărtate rapid fără a afecta activitatea curentă, cu garanția confortului, siguranței și a igienei spațiului respectiv.

Specialiștii implicați în realizarea pardoselii unui spațiu de producție din industria alimentară sunt interesați în mod deosebit de aceste sisteme pentru că de buna lor funcționare depinde nu doar fluxul tehnologic cât și integritatea pardoselii și a întregii construcții. Orice infiltrare de apă în pardoseală poate afecta construcția în sine.

Cel mai important argument, mai ales pe zona de alimentație publică, rămâne igiena. Sunt studii care arată că 30% dintre cazurile de contaminare cu bacterii în industria alimentară și în bucatăriile comerciale sunt cauzate de apele uzate neevacuate corespunzător. În plus, un sistem performant de evacuare a apei la nivelul pardoselii ușurează realmente munca de curățare a acestora, operațiune foarte frecventă într-un spațiu unde se impun norme de igienă extrem de riguroase, urmărite inclusiv de organele de control.

Așadar sistemul de colectare a apelor uzate poate deveni cu uşurinţă o sursă de contaminare a alimentelor cu bacterii foarte periculoase, cum ar fi listeria. Proiectarea defectuoasă a sistemelor de colectare va conduce cu siguranţă la costuri crescute de igienizare şi mentenanţă, însă riscul cel mai important este reprezentat de contaminarea alimentelor.

În industria alimentară din România de mai bine de patru ani se se vorbește, dar mai ales se aplică cu success filozofia HygieneFirst de la ACO. Aceasta reprezintă promisiunea ACO de a dezvolta produse care să ofere igienă şi performanţă. Soluţiile inteligente de colectare dezvoltate de ACO sunt proiectate astfel încât să fie reduse  la minim costurile de operare prin creşterea siguranţei alimentelor.

Toate rigolele şi gurile de scurgere ACO din inox sunt concepute pentru a oferi condiții igienice optime în conformitate cu standardele SR EN 1672 și EN ISO 14159 privind cerințele referitoare la igienă și la proiectarea mașinilor utilizate pentru pregătirea și tratamentul alimentelor destinate consumului uman.

Din poziţia de membru activ EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group), ACO a implementat cu succes toate elementele tehnice recomandate pentru a îndeplini în totalitate cerinţele privind designul igienic: descărcare completă, colţuri rotunjite, suduri cap la cap, muchii pline, pasivare completă prin imersare.

Rigolele ACO box channel sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații comerciale și industriale unde cerințele referitoare la preluarea unei cantități mari de apă într-un timp scurt este prioritară, în condițiile respectării nevoilor și normelor de igienă, siguranță și durabilitate.

Rigolele ACO box channel sunt disponibile într-o gamă variată de dimensiuni și volume de retenție, cu diferite tipuri de grătare pentru a corespunde cerințelor acestor aplicații.

Volumul de retenție, debitul, construcția și utilizarea unei membrane hidroizolante joacă un rol important în alegerea tipului adecvat de gură de scurgere.

Un aspect important este și modul în care rigola sau gura de scurgere este conectată cu pardoseala. Atunci când conexiunea dintre cele două este realizată corespunzător, întreaga pardoseală devine un sistem, iar riscurile de infiltrare sau denivelările sunt minime. Expertiza ACO privește întregul ansamblu, respectiv pardoseala igienică. De aceea ACO va avea întotdeauna parteneri de încredere pentru a oferi soluții complete.

În România sunt deja multe fabrici mari din industria alimentară care au pardoseli igienice, cu rigole ACO.  Unele au deja mai mulți ani de funcționare cu succes.  Pentru informații suplimentare puțeti contacta oricând un expert ACO pentru industria alimentară. Detalii la http://www.aco.ro/igiena/.