În România, există o rețea semnificativă de laboratoare și puncte de colectare, atât private cât și de stat, ce furnizează servicii de analize medicale. Operatorii medicali privați investesc