Renovarea și modernizarea halei de producție din Vânju Mare: Înlocuirea învelitorii și a pardoselilor pentru perfecționarea procesului de depozitare și îmbuteliere a vinului

În data de 28 februarie 2024, a fost inițiată procedura de atribuire a contractului pentru renovarea și modernizarea unei hale de producție, destinate în special depozitării și imbutelierea vinului. Acest proiect face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a centrului de vinificație. În cadrul acestui proiect, se propune înlocuirea învelitorii și a pardoselilor existente pentru a asigura condiții optime de depozitare și procesare a vinului.

Ofertele pentru contractul de renovare și modernizare a halei de producție trebuie depuse până la data de 11 martie 2024. Pentru a participa la procedura de atribuire, companiile interesate trebuie să prezinte o garanție de participare în valoare de 10.000 lei. De asemenea, în cazul în care vor fi selectate pentru realizarea lucrărilor, acestea trebuie să ofere o garanție de buna executie în valoare de 10% din valoarea contractului, fără TVA. Durata contractului este estimată la 18 luni, iar lucrările de construcție pentru realizarea proiectului vor implica atât renovarea cât și extinderea halei de producție.

Valoarea totală și suprafața proiectului au fost estimate la aproximativ 1,64 milioane lei, respectiv 1000 m2. Acest proiect de modernizare reprezintă un pas esențial în îmbunătățirea infrastructurii și a capacităților de producție ale centrului de vinificație, având ca scop final creșterea eficienței operaționale și asigurarea unor standarde ridicate de calitate pentru produsele finisate.

În acest context, reprezentantul a recomandat firmelor interesate să își prezinte ofertele pentru antrepriza generală, inclusiv cu materialele de construcție necesare proiectului, pe adresa de email specificată.

Dacă dorești să ofertezi pentru materiale în cadrul acestui proiect, te invităm să accesezi ID-ul P369293 pe platforma Victa.ro. Aici vei găsi toate informațiile!

SURSA ARTICOL