Universitatea Transilvania din Brașov a anunțat atribuirea contractului pentru execuția lucrărilor de înlocuire a pardoselii în diverse zone ale instituției.